Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruzi



Ribarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

3.Barka pletara

Barka pletara je mrežasta varijanta barke i također spada u skupinu pomoćnih alata korištenih za čuvanje ribe ili čuvarica. Prvenstveno je namijenjena za skrivanje ribe od onih, koji nisu imali ni jedan ribarski alat, pa ni čamac, ali uvijek ribe - RIBOKRADICE.
Vezana je za vrijeme visokih voda u vrbik, o granu te spuštena ispod površine vode, pa se nije mogla vidjeti ni s rijeke ni s obale, i jedino je vlasnik znao gdje je privezana. 
Svojim izgledom podsjeća na bubanj vrške. Na donjem dijelu barke vezan je jedan ili više komada željeza kao uteg, da je riba ili voda ne dignu na površinu, gdje bi odmah bila uočljiva.

pletera

 

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki