Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

1. Basač (Koš)

Vrlo jednostavan alat, koji mještani i danas rado koriste za lov ribe po jamama u polju poslije visoka vodostaja. Sastoji se od niza letvica pričvrščenih na 3 obruča koji drže oblik kruga. Između letvica je određeni razmak a svrha mu je da na neki način olakša sam alat i omogući mu brzi prolazak kroz vodu prema dnu. No, taj razmak ne smije biti prevelik jer bi omogućio bijeg ribe. Lovi se po principu nasumičnog naglog spuštanja basača okomito u vodu i zatim traži riba rukom unutar njega.

kos


Basač je bio koš promjera oko 70 cm načinjen od letvica najčešće jasenovih širine oko 25 a debljine 10 mm čvrsto povezanih na dva dva obruča jedan na samom vrhu a drugi dolje podignut od kraja letvice oko 5 cm. Letvice ne donjem dijelu bile su malo zašiljene da bolje sjednu na dno a na gornjem dijelu bile su malo usječene da špaga čvršće prisjedne. Letvice su bile razmaknute oko dva centimetra čvrsto vezane za obruč jakom špagom. Basač je prema dolje bio malo širi a dobio je ime basač od riječi nabasati jer se, gazeći po vodi, njime nasumce zabadalo u vodu svaki put do dna i kad se u njemu osjetio trzaj ribe lijevom rukom se držao da se ne miče a desnom rukom se u basaču hvatala riba i stavljala u torbu koja je visjela preko ramena. Basačem se hvatala riba na dubini do 70 cm kad voda nije bila odveć hladna a najčešće su se hvatali šarani i štuke.

kos2

 

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki