Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

6. Telefon(Čekač)

Telefon ima kostur od dva lučno savijena svibova pruta, svaki dužine dva metra, koje nazivaju peline, kleščine. Savinuti su prema dolje, a međusobno su učvršćeni jakim konopcem što čini kvadratnu osnovicu. Između konopca opletena je mreža. Na mjestu gdje se peline križaju pričvršćena je jaka motka (drug), dužine i do 7 metara, s pomoću kojeg ribar s obale ili čamca spusti telefon na dno. Da spravu nebi morao dizanjem stalno provjeravati, za mrežu je privezan dugački tanki konac čiji je drugi kraj omotan ribaru oko uha. Kada riba dotakne meku u sredini mreže ribar na uhu čuje vibracije.

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki