Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

9.Vaga

Na rijeci Trebež bio je omiljen ribolov mrežom zvanom vaga. Konstrukcija vage na koju je bila montirana bila je drvena u obliku križa. Glavni nosač bio je četvrtast kvadratni promjera oko 8 cm dužine oko 250 cm. U njega je bilo usađeno prvo drvce, tako se zvala motka koja je sezala u vrh vage. Poviše sidrišta prvog drvca na glavnom nosaču bile su rupe u koje su bile usađene rike vage. To su bile dvije jake motke koje su određivale širinu vage a debela jaka špaga koja je bila provedena kroz rubna oka mreže činila je okvir mreže od glavnog nosača preko ruku do vrha prvog drvca i određivala odgovarjuću napetost sistema. Ta napetost je određivala i položaj prvog drvca koje je moralo biti u određenom luku savinuto prema gore. Glavni nosač vage bio je smješten na sredinu bočnice velikoga čamca tako da se mogao gibati gore dolje. Čamac se sidrio teko da siječe rijeku pod pravim kutom a vaga je morala biti vrhom okrenuta uzvodno na tok rijeke. Na zadnjem dijelu nosača vage bio je zapor koji se mogao zakvačiti kad je vaga bila dignuta iznad vode. Postupak ribolova vagom bio je da se vaga dizanjem glavnog nosača potopi da vrhom sjedne na dno rijeke i pusti se tako neko vrijeme da miruje, potom se potezanjem glavnog nosača polako diže a uhvaćena riba nađe se u kesastom dijelu vage u blizini čamca gdje se šačicom zahvaća i stavlja u barku.
Ribolov vagom bio je najuspješniji noću. U vrijeme nailaska i povlačenja bujica ribari vagama, bili su veoma aktivni, zauzimali su prikladna mjesta na protočnim kanalima odakle se nisu micali dok je bujica trajala a ulov ribe u takvim prilikama bio najveći.

 

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki