Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

8.Vuka

Mreža vuka je bila prikladna za ribolov u vrijeme visokih vodostaja a prakticirala se na rijeci Trebež koja je bila upravo idealna za takav način ribolova. Mreža je bila ispletena vrećasto. Na prednjoj strani imala je promjer 80 cm a na zadnjen dijelu bila je nešto uža. Dužina joj je bila oko 120 cm i bila je napeta na drvenu konstrukciju koja se sastojala od dva kvadratna okvira. Prednji je imao promjer 80 cm a zadnji je bio nešto manji. Kvadrati su bili na uglovima spojeni letvama ili prutovima odgovarajuće debljine. Ulaz je bio ispleten u obliku lijevka koji je bio prema unutra uži i napet na zadnji okvir a ulazna rupa bila je toliko velika da riba može ući ali više nije znala izaći. Na zadnjoj strani bila su ispletena vrata koja su služila za istresanje ulovljene ribe. Na prednjoj strani kroz sredinu kvadrata za okvir kvadrata bila je pričvršćena dugačka jaka motka koja je na donjoj strani bila zašiljena i dovoljno dugačka da se mogla čvrsto zapiknuti u zemlju.

Vuka je bila korištena samo u vrijeme visokih vodostaja a za postavljanje u vodu morala je imati izgrađena gnjezdišta koja su bila pletena od debelog pruća tako da su na uzvodnoj strani imala širinu promjera vuke a na nizvodnom dijelu su bila proširena. Na prednjem dijelu su bila čvrsto upiknuta dva jaka dugačka kolca za učvršćenje vuke a postavljala se između ta dva kolca okrenuta ulazom prema gnjezdištu čvrsto upiknuta do dna a na gornjem dijelu je bila učvršćena sa dva savitljiva štapa spletena na motki i na kolce gnjezdišta. Mjesto za gnjezdišta bilo je posebno birano i prilagođeno da odgovara svrsi na odgovarajućoj visini obališta rijeke gdje će biti potopljeno za vrijeme visokog vodostaja. Takav način ribolova zadržao se u obitelji Prevendar do 1975.godine.

 

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki