Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

8.Deverika

Hrvatsko ime:Deverika, ajn, ajna, anj (Česma), dever, diver, diverika (Požega), gologlavka, hajin, hajin (Sisak), hajn, hajna, hanj, hanja (Sisak), kecel (Zagreb), kesiga, kesega, koza (Zagreb), kozel, ljeskar, ljeskarak, ljeskarica (Stara Gradiška), pečenica, platnica (Sisak), plosk, plošič, sinj, sinjača, sinjevac (Karlovac), sinjur (Virje), sivac, šusta, šušta


deverikaMorfologija: Tijelo je relativno visoko i najveća visina stane 2.5 do 3 puta u dužinu tijela. U leđnoj peraji ima obično 9 mekih šipćica. Podrepna peraja počinje ispod osnove leđne peraje i ima 24 – 30 razgranjenih zraka. Usta su poludonja. Ždrijelni zubi su jednoredni 5 – 5. Haploidni broj kromosoma za ovu vrstu iznosi 26.


Max veličina: 30 – 50 cm; maksimalno 80 cm. Težina tijela do 6 kg, ponekad i 11 kg


Biologija:
Mrijesti se od svibnja do lipnja. Zajedničko mriješćenje dešava se u noći između vodenog raslinja u plitkoj vodi. Jaja se izliježu za 5 – 10 dana. Spolna zrelost se postiže u 3 – 5 godina, pri dužini od 18 do 20 cm. Plodnost je 104 000 – 587 000 jaja po ženki. Smatra se da se križa sa Abramis bjoerkna, te rodovima Rutilus Scardinius. Mlađ se hrani zooplanktonom dok ne dostigne dužinu od 3 cm, dok odrasle jedinke upotrebljavaju izdužena cjevasta usta za hranjenje bentičkim beskralježnjacima.


Distribucija: Živi u sporo tekućim rijekama i jezerima u cijeloj Europi od Irske do Aralskog jezera. U Irsku je unesena. Također se pojavljuje u estuarijima i brakičnim vodama u nekim područjima na primjer u Finskom zaljevu. Kod nas živi u vodama Dunavskog sliva


Ugroženost:
Nije ugrožena.

deverika

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki