Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

27.Grgeč

Hrvatsko ime:Grgeč, balavac (Križ, Petrinja), balješ (oko Siska), bandal (Mrsulja, općina Sibinj), bandar (Osijek, Valpovo, Sotin, Jasenovac), bandar bodljivi (Bosut), bandaš (Dunav kod Banovaca), bokreš (Stara Gradiška), bukreš, buco (Orljava), bucov (Dalj), bulj (Gradište u Slavoniji), bulja (Bosut), bulješ (Petrijevci kod Osijeka), buljež (Bosut), grgac (Kupa, opć. Vivodina), grgeč crveni (Podravska Moslavina), jokun (Zagreb), kostreš (Vuka), kostriješ (Sisak), kostriš (Čazma), okak, okan, okonja (Našice), okun, ostreš, ostrež, ostriješ, ostrijež, ostriš, ostrug (Orljava), oštrić, oštriš, oštriž, strež (Krapina), koštrunac, perš, peršlin (okolica Zagreba), prdeš, smrkiš, rež (Lonja, Popovača), reža (Križ), režec (Česma) bandar, grgeč, grgeš, kokelj, kokeljan, kostreb, kostreš, oštrnica


grgecMorfologija: Po tijelu ima sitne ktenoidne ljuske. Ima dvije leđne peraje od kojih je prva duža od druge. Na kraju prve leđne peraje nalazi se tamna pjega. Zubi na vilicama su sitni i rasporedeni u nekoliko redova. Gornjovilična kost seže unatrag do vertikale sredine oka. Diploidan broj kromosoma iznosi 48. Boja tijela jako varira, ali je većinom srebrnastožuta, a po bokovima ima 5-8 poprečnih, tamnih pruga.
Prva leđna peraja: 13-17 tvrdih šipćica
Druga leđna peraja: 1-3 tvrde šipćice / 13-15 mekanih šipćica 
Podrepna peraja: 2 tvrde šipćice / 7-10 mekanih šipćica
Trbušne peraje: 1 tvrda šipćica / 5 mekanih šipćica 
Broj kralježaka: 39-42. 


Max veličina: 50 cm i do 1kg


Biologija:
Javlja se u sporim tekučicama i dubokim jezerima. U velikim jezerima može imati i posebne forme. Iako mogu podnijeti hladne i brzotekuće vode, u takvoj se vodi ne mogu razmnožavati. Mladi se hrane raznim beskralješnjacima i jajašcima drugih riba. Odrasli se hrane beskralješnjacima i drugim ribama. Mrijesti se u proljeće. Plodnost ženki iznosi od 10 000 do 200 000 komada ikre.


Distribucija: Europa i Azija do Kolima. Kod nas dolazi u Dunavskom slivu.


Ugroženost:
Nije ugrožena.

grgec

grgec2

 

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki