Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

11.Mrena

Hrvatsko ime:Mrena, bradac, bradač, brka (Munjava kod Ogulina), cijuk (Plaški), marač, marača, mren, zelena mrena (Krapina), mrenjak (oko Zagreba), mrinica, mriona, muč, musta (Lobor), mustača


mrenaMorfologija: Donja usta sa 4 mesnata osjetna brčića. Donja usna je nejasno trodijelna, ponekad dvodijelna. Prednji brčići su kratki, unatrag savijeni i ne dopiru do nosnica. Zadnji brčići, okrenuti unatrag, dopiru do vertikale prednjeg kraja očiju ili još dalje. Čelo je dosta izbočeno. Glava predstavlja 25–28.5 % od dužine tijela bez repne peraje. U leđnoj peraji ima 3–4 tvrde i 8 mekanih šipćica. Zadnja tvrda šipćica u leđnoj peraji je stanjena i na zadnjem dijelu sa brojnim zubićima. Podrepna peraja ima 5 mekanih šipćica. Osnova podrepne peraje ne dopire do repne peraje. Leđna peraja je visoka. Repna peraja je razmjerno dugačka i gornji mu je kraj nešto duži od donjeg. Leđna i repna peraja su na vrhovima tamne, druge peraje su crvenkaste. Ždrijelni zubi su troredni sa rasporedom 2.3.5–5.3.2. Slobodni dio ljusaka u prednjem dijelu bokova je nešto zaoštren. U bočnoj pruzi ima 56–62 ljuske, obično 58–61. Leđa su tamnozelene boje. Mlađi primjerci lako se mogu zamijeniti s potočnom mrenom (Barbus balcanicus).
Leđna peraja: 3-4 tvrde šipćice / 8 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 5 (6) mekanih šipćica
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 56-60 (62) 
Broj ljusaka iznad bočne pruge: 12-14 
Broj ljusaka ispod bočne pruge: 7-9 


Max veličina: 25–75 cm, maksimalno 100 cm. Maksimalna težina 10 kg.


Biologija:
Živi u rijekama sa brzim tokom vode i sa krupnim kamenitim ili šljunkovitim dnom. Zimuje u jamama i udubinama ispod obala. Mrijesti se od svibnja do lipnja između šljunka i kamenja u tekućoj vodi. Žuta ljepljiva jaja (koja imaju reputaciju da su otrovna) izliježu se nakon 10–15 dana. Spolna zrelost se postiže nakon 4–5 godina. Plodnost iznosi 3 000–32 000 jaja po ženki. Kod spolno zrelih mužjaka na glavi su male kvržice, a na ljuskama po leđima i gornjim dijelovima bokova kvržice su zamijenjene uskim izduženim prugama. 
Aktivna je noću. Mlađ se hrani beskralježnjacima koji žive na dnu, uglavnom sa gujavicama, mekušcima i ličinkama kukaca, kao i sa biljnim materijalom. Kada odraste hrani se beskralježnjacima i malim ribama. Dužina crijevnog trakta je za 1.3 do 1.7 puta veća od dužine tijela. Ispod kamenja uzima hranu koja je teško dostupna drugim ribama.


Distribucija: Živi u srednjim tokovima rijeka srednje Europe od istočne Engleske do Crnog mora. Ne živi u Španjolskoj, Italiji, sjevernoj Engleskoj, Danskoj i Skandinaviji. U Hrvatskoj naseljava nizinske vode Dunavskog sliva.


Ugroženost:
Nije ugrožena.

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki