Slika 2
Slika 1
 

Pocetna

O udruziRibarski alati


Slike
Video Kontakt

 


kutina

 

smz

 

repusnica

33.Som

Hrvatsko ime:Som


somMorfologija: Tijelo je golo, bez ljusaka. Podrepna peraja je vrlo duga. Repna peraja je zaobljena. Leđna peraja je mala i nema tvrdih šipćica. Ima tri para brkova. Gornjovilični brkovi su najduži i, kada se previju, dosežu do vrha prsnih peraja. Donja vilica strši nešto ispred gornje. Trbušna peraja seže do podrepne peraje. 
Leđna peraja: 3-5 mekih šipćica
Podrepna peraja: 77-92 mekanih šipćice
Trbušne peraje: 2 tvrde šipćice / 13 mekanih šipćica
Prsna peraja: 1 tvrda šipćica / 14-17 mekanih šipćica
Repna peraja: 17-19 šipćica


Max veličina: 500 cm ; maximalna težina: 306 kg; maximalna dob: 30 godina (www.FishBase.com)
Dužina do 5 m, težina do 400 kg (Vuković T., Ivanović B., 1971)


Biologija:
Živi u rijekama i jezerima. Živi pretežno pojedinačno. Ikru odlaže uz obalu među bilje. Gradi primitivna gnijezda od dijelova biljaka. Mrijesti se pri temperaturi vode od 19 do 24°C. Broj jaja iznosi 16 000-17 000 komada na jedan kg ženkine težine. Dijametar jaja varira od 1,8-2,4 mm. Može se naći u dubokim vodama akumulacija konstruiranih na donjim tokovima rijeka. Iznimno je proždrljiv i pojesti će gotovo sve što može. Hrani se uglavnom noću i to ribama, patkama, voluharicama, slatkovodnim rakovima itd.


Distribucija: Europa i Azija, u vodama Crnog i Egejskog sliva. Živi uglavnom u velikim jezerima i rijekama, ali ulazi i u braktične vode Baltičkog i Crnog Mora. U Hrvatskoj ga nalazimo samo u Dunavskom slivu, dok ga u Jadranskom slivu nema.


Ugroženost:
Nije ugrožena

nazadribanaprijed

vojkovic

 

lonjsko

 

kopacki